Tvorba Stylescapes

Príprava vizuálnej identity

Kľúčové slová, ktoré boli nápomocné pri redizajne loga krásne nasmerovali tvorbu Stylescapes – moodboardov vytvorených z obrázkov a prvkov zozbieraných na internete, ktoré pomáhajú vizualizovať budúci „touch & feel“ značky. Pre túto fázu zatiaľ ešte nevznikali žiadne prvky namieru. 
Na základe spoločných rozhovorov o tom, ako má značka vyzerať, pôsobiť, komunikovať a vzbudzovať emócie, o tom, kto sú cieľoví zákazníci a skupiny, ktoré chceme osloviť. Následne som vyčlenila kľúčové slová, ktoré ďalej smerovali kreatívny proces:

kreatívny, profesionálny, adaptabilný, inovatívny, hrdý, svieži, entuziastický, kvalitný, priateľský, otvorený, ľudský a efektívny.

Ako vznikala Pronea

Návrh a aplikácia loga

Pôvodné logo je zložené z čiar, ktoré majú rovnakú hrúbku ako medzera medzi nimi. Tvoria tak trojitú, zatočenú čiaru, ktorá odkazuje na pôvodné piliere Pronea: Academy, Campus a Hub.

Cieľom nebolo logo úplne zmeniť, ale vyjadriť rast, ktorým si Pronea prešla a viac ho otvoriť svetu. Preto zosobňuje spojenie viacerých významov:

SRDCE – ODTLAČOK – SIGNÁL – RAST

Projekt Pronea napĺňa svoju misiu a víziu prostredníctvom piatich pilierov, ktoré sa navzájom prepájajú a spolupracujú. Rozvoj osobnosti a dobrého charakteru študenta je pritom jedným z hlavných cieľov projektu.

ACADEMY – CAMPUS – HUB – SMART SPORT – SMART MUSIC (ART)

Nositeľná Pronea

Aplikácia na merch

Identifikácia zamestnancov a návštevníkov

Vizitky a karty

Špeciálny projekt si vyžaduje špeciálne vizitky. Chceli sme, aby na prvý pohľad zaujali a so svojím prostredím interagovali. Preto boli vytvorené tri návrhy:
S presvitom
 – naoko biele vizitky obsahujúce iba kontaktné údaje, no nič nie je ďalej od pravdy. Po presvietení svetlom sa v strede objaví logo Pronea – symbolizuje každého mladého človeka, ktorý prichádza na školu ako nepopísaný listo papiera a do ktorého Pronea vtlačí svoj odtlačok. Na to, aby sa v študentovi odhalil jeho skrytý potenciál je potrebné ukázať mu smer.
Priehľadné 
– vizitky z recyklovaného plastu, určené primárne pre vedúcich jednotlivých pilierov (Academy, Campus, Hub, Smart Sport, Smart Music). Každá vizitka má na sebe predtlačené konaktné údaje a obrys loga, pričom farebná výplň je vždy len v tej časti, ktorá zodpovedá konkrétnemu pilieru. Keď sa vizitky naukladajú na seba, vytvoria plnefarebné logo Pronea – symbolizujúc to, ako je každý z pilierov súčasťou strednej školy, rovnako, ako sú všetky vlastnosti, ktoré piliere rozvíjajú, súčasťou charakteru človeka. 
Teplocitlivé 
– unikátne vizitky reagujúce na teplo ľudskej ruky. Sprvoti sa vizitka javí ako čisto čierna, avšak pod vplyvom tepla sa odhalí ukryté farebné logo. Symbolizuje odtlačok, ktorý každá naša aktivita alebo počin zanechá v našom okolí.

Zamestnanecké karty boli navrhnuté v troch úrovniach:
1/ Core tím a učitelia na trvalý pracovný úväzok 
– karta s fotkou a plnefarebným pozadím. Farba pozadia sa mení podľa príslušnosti ku konkrétnemu pilieru, v prípade Core Tímu Pronea sa používajú iniciálky
2/ Doktorandi a zamestnanci pracujúci na čiastočný pracovný úväzok
 – šedé pozadie s farebným logom a fotkou – farba loga sa mení v závislosti od piliera alebo Core tímu
3/ Návštevy 
– šedé pozadie s farebným logom, bez fotky.

Poďme spolupracovať

Dajme si kávu a porozprávajme sa o spoločnom projekte

Používame cookies, aby sme vám poskytli ten najlepší zážitok. Viac info