Pronea MEDIA

Naše služby

Naše spolupráce

Naše referencie

Pronea Media sme si vybrali ako partnera na tvorbu videí pre našu spoločnosť Touch4IT a nemohli sme urobiť lepšie rozhodnutie! Ceníme si ich priateľský prístup, profesionálne výstupy a nadšenie, s ktorým robia všetku svoju prácu.
Richard Roštecký
Spoluzakladateľ touch4IT | Výkonný riaditeľ
Som vďačná, že som si pre spoluprácu v organizovaní medzinárodnej, dvojjazyčnej konferencie, pre lídrov 21. storočia v on-line prostredí, zvolila tak zodpovedného a spoľahlivého partnera, akým mi bol celý tím Pronea Media. Aj vďaka profesionalite jej spoluzakladateľa, pána Marcela Meluša, môžeme povedať, že Resilience Summit 2022: leadership, etika & excelentnosť, presiahol hranice Slovenska nie len geograficky svojou medzinárodnou účasťou excelentných spíkrov a účastníkov, ale aj svojim kvalitným obsahom, ale aj formou spracovania. Spoluprácu s Pronea Media vrelo odporúčam.
PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.
Zakladateľka značky www.reziliencia.sk a konateľka Better Future, s.r.o.
Pronea je fantastický vzdelávací a inovačný projekt, ktorý spája Partizánske s celým svetom. Nesmierne nás teší, že sme sa mohli zúčastniť Pronea hackathonu a umožniť spoluprácu s izraelskými partnermi. Tešíme sa na výsledok!
Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku

Kontakt